Laserklasse Organisatie Nederland


Op deze pagina worden de notulen, de financiële jaarverslagen en begrotingen gepubliceerd.

 

 

Nog goed te keuren op de eerste volgende ALV:
notulen-alv-boekjaar-2018-2019.docx

Goedgekeurd op de ALV van 11 december 2019:
notulen-bijzondere-alv-11-juni-2019.docx
lon-financieel-jaarverslag-2019-2018.xls
begroting-2019-2020.xlsx

 Agenda, waarom een oproep, de ondertekeninig van 20 leden in bijlage 1 en 2
agenda-bijzondere-en-buitengewone-alv-op-11-juni-2019.docx
waarom-een-oproep-voor-een-bijzondere-en-algemene-ledenvergadering-op-11-juni-2019.docx
bijlage-1-buitengewone-bijzondere-algemene-ledenvergadering.jpg
bijlage-2-buitengewone-bijzondere-algemene-ledenvergadering.jpg

Goedgekeurd op de bijzondere ALV van 11 juni 2019:
notulen-alv-boekjaar-2017-2018.docx

Goedgekeurd op de ALV van 21 januari 2019:
notulen-alv-inzake-verenigingsjaar-2016-2017.docx
lon-financieel-jaarverslag-2018-2017.xls
definitieve-begroting-2018-2019.xlsx

Goedgekeurd door de ALV van 16 mei 2018:
lon-financieel-jaarverslag-2017-2016.xls
begroting-2017-2018.xlsx