Laserklasse Organisatie Nederland


Offical notice DYR May 2021 for foreign competitors

Geplaatst op 01-04-2021  -  Categorie: Algemeen

 

Beste zeilers, 

De Dutch Youth Regatta van 13-16 mei 2021 komt met een officiële mededeling aan de deelnemers die niet in Nederland wonen en gebonden zijn aan de regels van onze regering met betrekking tot reizen vanuit het buitenland naar de wedstrijdlocatie. Deze deelnemers worden niet uitgenodigd voor het evenement en kunnen er dus niet aan deelnemen. Het is met grote spijt dat we deze maatregel hebben moeten nemen in het licht van de regels die zijn ingesteld vanwege de ernstige COVID-19-besmettingssituatie in ons land. We hebben grote belangstelling gekregen uit heel Europa voor ons evenement en we hopen je volgend jaar of in onze andere evenementen van de United 4-serie, die in september van dit jaar beginnen, te verwelkomen. Het is tot op heden onduidelijk of het evenement zelf ook voor Nederlandse zeilers moet worden afgelast, aangezien de vergunning van de overheid nog in behandeling is. De kans is echter klein dat we het evenement kunnen houden. De officiële kennisgeving is te vinden op onze website www.dutchyouthregatta.org

 Dear Competitors, 

The Dutch Youth Regatta on May 13th-16th 2021 is coming with an official notice to those competitors that do not live in The Netherlands and are bound by the rules of our government regarding travelling from abroad to the race venue. These competitors will not be invited to the event and therefore can't compete in it. It is with great regret that we had to take this measure in light of the rules that were put in place due to the severe COVID-19 infection situation in our country. We have received large interest from all over Europe for our event and we hope to welcome you next year or in our other events of the United 4 series, starting in September this year. It is to this date unclear if the event itself needs to be canceled for Dutch sailors as well, as the permit from the government is still pending. The chances are slim though that we can hold the event. The official notice can be found on our website www.dutchyouthregatta.org

 

Het bestuur van NEDILCA