Laserklasse Organisatie Nederland


Ranking reglement voor Laser 4.7 / Radiaal / Standaard

Geplaatst op 27-02-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: marjorie bos

Laserklasse Organisatie Nederland                                   27/02/2018

 

Ranking reglement voor Laser 4.7 / Radiaal / Standaard

 

Hoofdstuk 1: LON Ranking

Artikel 1.1: Doelstelling van de LON Ranking

 1. Doelstelling van dit reglement is het op eerlijke wijze selecteren van de beste zeiler(s) voor:
 • Deelname aan internationale evenementen (indien selectie vereist is door de overkoepelende organisatie. Bijvoorbeeld W(J)K, E(J)K, Worldcups).
 • Verdeling van eventuele subsidies in de 4.7 / Radiaal / Standaard / Master
 • De Nationale Training Teams (NTT's) in de 4.7, Radiaal, (Standaard).
 1. De in dit reglement gebruikte aanduiding “zeiler” moet worden gelezen als zeiler/ zeilster.

 

 

Artikel 1.2: Overkoepelende voorwaarde voor uitzending

Het aantal door de LON (Laserklasse Organisatie Nederland ) geselecteerde zeilers voor gelimiteerde evenementen wordt bepaald door de reglementen van de overkoepelende organisatie. Indien dit door deze niet wordt aangegeven is de inschrijving vrij.

 

Artikel 1.3: Voorwaarde om opgenomen te worden in de LON Ranking en uitgezonden te worden.

 1. Om in aanmerking te komen voor de Ranking moet een zeiler:
 • De Nederlandse Nationaliteit hebben of domicilie in Nederland hebben conform 
  ISAF Regulation 24.5.4;
 • Lid zijn van de LON.
 • In het bezit zijn van een startlicentie afgegeven door het Watersportverbond.
 • In alle wedstrijden waaraan hij of zij deelneemt, varen met een boot die is voorzien van een geldig registratiebewijs.
 1. Om voor kwalificatie voor een damesevenement in aanmerking te komen moet men bovendien van het vrouwelijke geslacht zijn.
 2. Om voor kwalificatie voor een jeugdevenement in aanmerking te komen moet men voldoen aan de door de overkoepelende organisatie voorgeschreven leeftijd­grenzen.
 3. Om uitgezonden te kunnen worden naar een ILCA evenement ( E(J)K / W(J)K / etc.) moet een zeiler minimaal 1 selectie evenement hebben gevaren. Zeilers met een A-status, Selectiestatus of Internationaal Talentstatus van NOC*NSF hebben deze verplichting niet.

Het Watersportverbond volgt in principe deze regel tenzij zij gegronde redenen heeft om daar van af te wijken. In dit geval zal de Laserklasse dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

 

Artikel 1.4: Aangewezen selectiewedstrijden

 

De wedstrijden die de status van selectiewedstrijd krijgen en mee tellen voor de Ranking, worden door de wedstrijdsecretaris van de LON, in overleg met het Watersportverbond, gepubliceerd op de LON website. Voor seizoen 2018 zijn de volgende selectiewedstrijden gekozen.

 

 

Voorjaar selectie

United 4 Medemblik

14 – 15 april

United 4 Workum

28 – 29 april

Europa Cup Oostende*

18-20 Mei*

* Alleen de weekend wedstrijden van de EC Oostende tellen mee voor de voorjaar selectie

 

Najaar selectie

United 4 Workum

1 – 2 september

Open Dutch Championships Medemblik

14 -16 september

United 4 Medemblik

29 – 30 september

 

 

Selectie Worlds Sailing Youth World Championships in Corpus Christi (USA)

Voor de World Sailing Youth World Championships in Corpus Christi (USA), gehouden van 14 – 21 juli 2018 geldt het volgende evenement als selectie:

 

Dutch Youth Regatta Workum (onder   voorbehoud)

10 – 13 mei 2018

Dit wordt definitief bekend gemaakt door het Watersportverbond, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor deze selectie en afvaardiging.

 

 

Artikel 1.5: Regels t.a.v. de berekening van de LON Ranking

 1. Voor de berekening van de ranking standen in de verschillende groepen zal gebruik

            worden gemaakt van het lage punt systeem, deze staat omschreven in de regels voor     wedstrijdzeilen 2016-2020 (appendix A).

 1. Elke race van een kwalificatiewedstrijd wordt beschouwd als een aparte wedstrijd en wordt als zodanig meegeteld.
 2. Buitenlandse deelnemers zullen worden meegeteld in de uitslagen.
 3. Niet LON-leden zullen wel worden meegeteld in de uitslagen maar uit de ranking worden geschrapt.
 4. Alle wedstrijden van de evenementen die zijn benoemd als ranking evenement vormen samen 'de Ranking'. Indien er sprake is van medal races en/of finals dan zijn het alle wedstrijden voordat er over gegaan wordt op finals en/of medal races die meetellen voor 'de ranking'. (Uitzondering: indien de selectie bestaat uit 1 evenement zal de einduitslag van dit evenement tellen).
 5. Aan het einde van de (laatste) als kwalificatie benoemde evenement wordt op elke 4 races 1 aftrek toegepast, zodanig dat bij een serie van 1 t/m 3 starts geen aftrek wordt toegepast, een serie van 4 t/m 7, 1 aftrek kent enz. De aftrek mag over de gehele serie worden gedaan.
 6. We spreken over een geldige Ranking wanneer er 4 of meer races zijn gevaren bij een selectie die over meerdere evenementen gaat. Wanneer de Ranking over 1 evenement gaat dan zal de geldigheid van de Ranking afhangen van de evenement regels die bepalen of het een geldig evenement is. Wanneer er spraken is van geen geldige Ranking komt deze in aanmerking voor onvoorziene omstandigheden. (zie artikel 1.7). 
 7. Niet deelnemen aan een race betekent dat de desbetreffende zeiler(s) een score krijgt toegekend die gelijk is aan de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal inschrijvingen (indien de desbetreffende race gevaren is in fleets of startgroepen, lees: de score van de plaats die 1 meer is dan het totaal aantal per fleet of groep).

 

Artikel 1.6: Regels t.a.v. het vaststellen van de ranking

 

 1. De kwalificatiestand wordt bepaald door het samenstellen van een lijst met de verkregen resultaten, waarbij degene met de minste punten, inclusief de eventuele aftrek, zoals omschreven in artikel 1.5.6., op de eerste plaats van de lijst staat.
 2. Indien zeilers met een gelijk aantal punten zijn geëindigd wordt daarvoor een onderlinge rangorde vastgesteld conform de in appendix A ( regels voor wedstrijdzeilen 2016-2020 ) omschreven procedure.
 3. Als een uitslag door een hoger beroep nog niet bekend is op het moment dat er door de wedstrijdsecretaris een selectie aan een overkoepelende organisatie aangemeld moet worden, geldt de voorlopige uitslag.
 4. Het Watersportverbond volgt in principe deze selectiestand, tenzij zij gegronde redenen heeft om daar van af te wijken. In dit geval zal de Laserklasse dit zo snel mogelijk communiceren met haar leden.

 

Artikel 1.7: Onvoorziene omstandigheden

Wanneer er spraken is van onvoorziene omstandigheden dan zal de wedstrijdsecretaris van de LON in overleg met het Watersportverbond beslissen.

 

 

Hoofdstuk 2: Samenstellen van de NTT’s op basis van de LON Ranking.

Artikel 2.1: (aanpassing) NTT samenstelling op basis van de LON voorjaar ranking

Het Watersportverbond selecteert op basis van de LON voorjaar ranking of het huidige NTT aangevuld wordt met nieuwe zeilers die binnen de top 10 van deze ranking zijn geëindigd.

 

Artikel 2.2: NTT samenstelling op basis van de LON najaar ranking

Het Watersportverbond selecteert op basis van de LON najaar ranking objectief 10 zeilers per (4.7, Radiaal en Standaard) Nationaal Training Team (NTT).

 

Hoe wordt dit gedaan?:

Stap 1: Selectie van de beste zeilers met leeftijdsrestricties

Op volgorde van de ranking wordt het team objectief gevuld t/m 8 (10 voor de Standaard) zeilers die tot het einde van de NTT periode voldoen aan de jeugdleeftijd restricties voor de jeugd kampioenschappen. (Standaard (U21), Radiaal (U19) en de 4.7(U18)).

De NTT periode loopt van begin oktober t/m september het jaar erop.

Deze methode wordt gehanteerd t/m de top 20 van de LON najaar ranking.

 

Stap 2: Objectief aanvullen van het NTT tot 10 in de 4.7 en Radiaal

In het geval dat er geen 2 meisjes bij de eerste 8 zitten van de in stap 1 geselecteerde zeilers.

Dan wordt het aantal meisjes op basis van ranking aangevuld t/m 2. Voorwaarde is wel dat de meisjes bij de eerste 20 staan op de LON najaar ranking.

Mocht dit niet het geval zijn of hoeft er bijvoorbeeld maar met 1 meisje aangevuld te worden om op 2 te komen à dan worden deze resterende plek(ken) volgens de ranking aangevuld volgens de methode beschreven in stap 1.

 

Stap 3: Commitment eis

Naast de omschreven prestatie-eis in stap 1 en 2 en de gewicht eis in stap 4 geldt er ook een commitment eis, namelijk: aanwezigheid op 80% van het voorgelegde programma.

 

Stap 4: Gewicht restrictie

Wanneer zeilers de prestatie norm hebben gehaald voor het NTT kunnen ze nog geweigerd worden wanneer ze niet voldoen aan de eis voor het gewicht. Wanneer verwacht wordt dat ze deze binnen korte tijd gaan halen, wordt ook voldaan aan de gewicht eis. (Watersportverbond in overleg met de verantwoordelijk programma coach bepaalt dit).

NTT 4.7:         > 50 Kg en

NTT Radiaal: > 60 Kg en < 73 Kg

NTT Standaard > 73 Kg

 

Zijn er binnen de eerste 4 stappen zeil(st)ers die niet op de uitnodiging in gaan, dan worden deze plaatsen niet automatisch aangevuld. Het Watersportverbond bepaald dit in overleg met de programma coach.

 

Stap 5: Selectie via wildcard

Het Watersportverbond heeft 2 wildcards voor de 4.7 / 2 wildcards voor de Radiaal / 2 2 Wildcards voor de Standaard. Het is geheel aan de verantwoordelijke programma coach om samen met de Laser hoofdcoach van het Watersportverbond te bepalen aan wie en of deze wildcards worden toegewezen.

 

 

Artikel 2.3: Hoe selecteer je je voor Jong Oranje (zeilers met extra ondersteuning binnen het NTT Radiaal en Standaard).

U19 Sporters:

            Radiaal:

Jongens + meisjes:

 • Deelname World Sailing Youth Worlds in de Laser Radiaal.
 • Top 25 % tijdens WJK Under 19 (wanneer in Europa) of EJK Under 19.

 

 Meisjes:

 • Top 35% tijdens WJK U21 wanneer het in Europa is.
  • Top 30% tijdens EJK U21 of wanneer het WJK U21 in Europa is.

 

Standaard:

Jongens:

 • Top 35% tijdens WJK U21 wanneer het in Europa is.
 • Top 30% tijdens EJK U21 of wanneer het WJK U21 in Europa is.

 

U21 Sporters:

               Radiaal:

            Dames:

 • Top 30% tijdens WJK U21 wanneer het in Europa is.
 • Top 25% tijdens EJK U21 of wanneer het WJK U21 in Europa is.

 

Standaard:

Heren:

 • Top 30% tijdens WJK U21 wanneer het in Europa is.
 • Top 25% tijdens EJK U21 of wanneer het WJK U21 in Europa is.

 

NOTE: Een behaalde Jong Oranje titel in de Radiaal kun je 1 jaar meenemen bij een overstap naar de Standaard.

 

Artikel 2.4: Onvoorziene omstandigheden

 

In gevallen waarin het reglement van hoofdstuk 2 niet voorziet, beslist het Watersportverbond.  

 

 

 

Hoofdstuk 3: Uitzending en begeleiding naar W(J)K en E(J)K vanuit het Watersportverbond.

De visie van het Watersportverbond is zeilers te laten racen op wedstrijden van hun niveau. Dit betekent dat zeilers een goede kans moeten hebben om bij de eerste 50% van het deelnemersveld te eindigen.

 

Artikel 3.1: Uitzending naar een World Sailing WK senioren Aarhus

Om uitgezonden te worden naar het World Sailing WK in Aarhus dient de sporter bij zowel de Radiaal als bij de Standaard bij de eerste 35% te zitten tijdens de Princess Sofia 2018 om goedkeuring te krijgen van het Watersportverbond/MNA (Member National Authority).

Note: Zeilers met een A, HP of Selectiestatus van NOC*NSF, zijn gegarandeerd van deelname.

 

Artikel 3.2: WSV begeleiding tijdens ILCA en EURILCA W(J)K en E(J)K

Wanneer er een W(J)K en/of E(J)K in het NTT programma  staat, worden alleen de NTT zeilers begeleid vanuit het Watersportverbond. Uiteraard kunnen andere jeugdzeilers ook deelnemen aan de Jeugd Kampioenschappen. De begeleiding kan worden geregeld via de Regionale Training Centra of via privé initiatieven.