Laserklasse Organisatie Nederland


Uitnodiging ALV 2019-2020

Geplaatst op 23-11-2020  -  Categorie: Algemeen

Beste leden,

Namens het bestuur van de Laserklasse Organisatie Nederland wordt u bij deze van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 7 december 2020 via een zoom-verbinding vanuit uw huis of kantoor. De speciale code die voor de tot standkoming van deze verbinding noodzakelijk is zal vlak voor aanvang van de vergadering op het besloten gedeelte worden gepubliceerd.  

De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

De agenda van deze ALV, de notulen van de  ALV 2019, de nog niet gecontroleerde financiele stukken 2019-2020 en de begroting 2020-2021kunt u vinden in het gedeelte waarvoor u als lid moet inloggen, onder het hoofd Besloten Items, stukken ALV.
 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

Thom Touw,

Secretaris