Laserklasse Organisatie Nederland


NTT-Nationaal Training Team

Net als in andere bootklassen kent de LON een selectie van de beste zeilers per klasse, 4.7, Radial en Standard.  Deze worden bepaald aan de hand van de resultaten die de zeilers gevaren hebben tijdens de selectiewedstrijden.
Veel nieuwe Laserzeilers die uit de Optimist of Splash overstappen naar de Laser kennen vanuit die klassen ook al begrippen als 'Kernploeg' en 'top-en talentteam'.

Laserzeilers kunnen - wanneer ze aan de selectievoorwaarden hebben voldaan - gevraagd worden om toe te treden tot het NTT.

In 2017 is het NTT opgericht als opvolger van het eerdere NBT, Nationale Beloften Team.  Op basis van de najaarsrankingstanden 2018 zijn de volgende zeilers voor het seizoen oktober 2018/ september 2019 opgenomen in het NTT:

 • NTT 4.7
  Paul Hameeteman
  Finn Kribbe
  Bart Pastoor
  Marissa Ijben
  Teun Binkhorst
  Bas Kooijman Beuk

 • NTT Radial
  Teun in de Maur
  Thomas Westerhof
  Huub Kok
  Niek Kampherbeek
  Willem Wiersema
  Thomas van Ofwegen
  Maurice van Braam Morris
  Jochem Ziemer